Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

THÔNG TIN - SỰ KIỆN

04 Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh được tổ chức FIBAA trao chứng nhận kiểm định chất lượng.
Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Thạc sĩ theo tiêu chuẩn của FIBAA
Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Sau Đại học theo tiêu chuẩn của FIBAA
Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET Nhóm 1)
AUN E-newsletter Issue.
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2020.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tập huấn xây dựng Rubrics.

Nhằm trang bị kỹ năng xây dựng Rubrics (Thang đánh giá) môn học cho đội ngũ giảng viên tại các khoa và Ban cơ bản đáp ứng theo yêu cầu quy định của đảm bảo chất lượng, Trường tổ chức tập kỹ năng xây dựng Rubrics (Thang đánh giá) môn học cho đội ngũ giảng viên tại các khoa và Ban theo thông báo đính kèm.

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh chính thức trở thành Thành viên Liên kết của AUN-QA

Với sứ mạng "đóng góp và nâng cao tri thức cho cộng đồng bằng các phương pháp linh hoạt và thuận tiện nhất" (trích Sứ mạng, Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh đang không ngừng nỗ lực "phấn đấu trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và gắn kết cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á" (trích Tầm nhìn, Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh).

Họp giao ban công tác xây dựng Kế hoạch tổng thể (Master plan) của các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-ĐHM ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về chức năng và nhiệm vụ của Phòng Đảm bảo Chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-ĐHM ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2023;

Hội nghị quốc tế AUN-QA International Conference 2019

Tiếp nối các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 03/03 đến 07/03/2019, đoàn đại biểu của trường đã tham dự Hội nghị quốc tế AUN-QA International Conference 2019 tại Manila, Philippines nhằm tìm hiểu, cập nhật các thông tin và hoạt động đảm bảo chất lượng, cũng như để kết nối với các bạn bè đồng nghiệp trong lĩnh vực này ở khu vực ASEAN và quốc tế.

Khung thời gian chuẩn bị công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo
Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-ĐHM ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2023;
Tập huấn đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA

Theo kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, Trường đã cử cán bộ tham dự tập huấn đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA từ 9-12.10.2018 tại Bangkok, Thái Lan.

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh được trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng

Ngày 18.09.2017, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.

Báo cáo tự đánh giá (để kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học) của trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh năm 2016
Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh hoàn thành báo cáo tự đánh giá năm 2016 (để kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học).
Cam kết chất lượng giáo dục với các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh báo cáo cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường năm học 2016-2017.

LIÊN KẾT WEBSITE