Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Thạc sĩ & Đại học theo tiêu chuẩn của MOET

25/03/2024 14:05

Phòng Đảm bảo chất lượng xin thông báo đến toàn thể viên chức tại các đơn vị trực thuộc Trường, người học và các bên liên quan về việc công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ và Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có các chương trình:

1. Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc
2. Thạc sĩ Quản lý xây dựng
3. Công nghệ thông tin
4. Ngôn ngữ Nhật
5. Quản lý xây dựng

* Thời gian công bố: 26/03/2024 - 09/04/2024

Vui lòng truy cập Hệ thống Đảm bảo chất lượng của Nhà trường tại đây https://qa.ou.edu.vn/ để xem toàn văn Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá.

Nội dung thông báo có thể xem tại đây: LINK

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Phòng Đảm bảo chất lượng (Nhân sự tiếp nhận: Ông Hồ Đặng Tường Nguyên, email: nguyen.hdt@ou.edu.vn).

Trân trọng,
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG