Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

THÔNG TIN - SỰ KIỆN

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tập huấn xây dựng Rubrics.
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh chính thức trở thành Thành viên Liên kết của AUN-QA
Họp giao ban công tác xây dựng Kế hoạch tổng thể (Master plan) của các đơn vị
Hội nghị quốc tế AUN-QA International Conference 2019
Khung thời gian chuẩn bị công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo
Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-ĐHM ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2023;
Tập huấn đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA

Theo kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, Trường đã cử cán bộ tham dự tập huấn đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA từ 9-12.10.2018 tại Bangkok, Thái Lan.

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh được trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng

Ngày 18.09.2017, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.

Báo cáo tự đánh giá (để kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học) của trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh năm 2016
Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh hoàn thành báo cáo tự đánh giá năm 2016 (để kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học).
Cam kết chất lượng giáo dục với các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh báo cáo cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường năm học 2016-2017.

LIÊN KẾT WEBSITE