Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

Dự thảo báo cáo tự đánh giá CSGD

30/05/2022 13:37

Dự thảo báo cáo tự đánh giá CSGD lấy ý kiến các bên liên quan từ 30/5/2022 đến 12/6/2022. Ý kiến góp ý cho dự thảo Thầy/Cô và các bạn sinh viên vui lòng gửi đến địa chỉ email cuc.ntk@ou.edu.vn

Dự thảo báo cáo tự đánh giá CSGD.