Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các chương trình đào tạo trình độ Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

28/02/2022 10:58

Phòng Đảm bảo chất lượng xin thông báo đến toàn thể viên chức tại các đơn vị trực thuộc Trường, người học và các bên liên quan về việc công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các chương trình đào tạo trình độ Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 04), gồm có các chương trình:

1. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngLINK
2. Công nghệ sinh học: LINK
3. Công tác xã hội: LINK
4. Đông Nam Á học: LINK
5. Luật: LINK

* Thời gian công bố: 28/02/2022 - 14/03/2022

Vui lòng truy cập Hệ thống Đảm bảo chất lượng của Nhà trường tại đây https://qa.ou.edu.vn/ để xem toàn văn Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá.

Nội dung thông báo có thể xem tại đây: LINK

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Phòng Đảm bảo chất lượng (Nhân sự tiếp nhận: Ông Hồ Đặng Tường Nguyên, email: nguyen.hdt@ou.edu.vn).

Trân trọng,
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG