Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tập huấn xây dựng Rubrics.

20/02/2020 13:54

Nhằm trang bị kỹ năng xây dựng Rubrics (Thang đánh giá) môn học cho đội ngũ giảng viên tại các khoa và Ban cơ bản đáp ứng theo yêu cầu quy định của đảm bảo chất lượng, Trường tổ chức tập kỹ năng xây dựng Rubrics (Thang đánh giá) môn học cho đội ngũ giảng viên tại các khoa và Ban theo thông báo đính kèm.

Nội dung thông báo