Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

Khung thời gian chuẩn bị công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

02/01/2019 16:15

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-ĐHM ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2023;
 
Để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo của các ngành, Nhà trường yêu cầu các khoa và các đơn vị liên quan tiến hành thực hiện các công việc theo khung thời gian đã ban hành trong Công văn số 1923/KH-ĐBCL ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc Khung thời gian chuẩn bị công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo.
 
Vui lòng xem nội dung chi tiết của Công văn số 1923/KH-ĐBCL tại đây: Link
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hồ Đặng Tường Nguyên qua số 0989110124 hoặc nguyen.hdt@ou.edu.vn.