Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

Báo cáo tự đánh giá (để kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học) của trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh năm 2016

24/08/2017 15:10

Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh hoàn thành báo cáo tự đánh giá năm 2016 (để kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học).
 
Nội dung chi tiết: xem file đính kèm