Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

1. AUN-QA Factbook 2018: xem link

(Nguồn: http://www.aun-qa.org/publications)

2. Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level Version 2.0: xem link

(Nguồn: http://www.aun-qa.org/publications)

3. Guide to AUN-QA Assessment at Program Level Version 3.0: xem link

(Nguồn: http://www.aun-qa.org/publications)

4.Guidelines_PROG_FIBAA_EN_2020 : xem link

5.Assessment_guide_FIBAA_Nov15 : xem link

6.Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0xem link