Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-ĐHM ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Phòng Đảm bảo Chất lượng.

Nội dung chi tiết: