Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

THÔNG TIN - SỰ KIỆN

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Thạc sĩ & Đại học theo tiêu chuẩn của MOET
Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các chương trình đào tạo Chất lượng cao trình độ Đại học theo tiêu chuẩn của FIBAA
Bế mạc Khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sau đại học
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo báo cáo tự đánh giá CSGD
Trường ĐH Mở TPHCM có 8 chương trình đào tạo đạt chuẩn FIBAA
Trường Đại học Mở TPHCM nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 Chương trình đào tạo của Trường ĐH Mở TPHCM đạt chuẩn kiểm định AUN-QA
Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các chương trình đào tạo trình độ Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường ĐH Mở TPHCM có 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA
Trường Đại học Mở TP.HCM đón tiếp Đoàn chuyên gia ASEAN University Network (AUN)
Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục phiên họp thứ 13
Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh đón tiếp Đoàn chuyên gia FIBAA kiểm định chất lượng giáo dục các CTĐT
04 Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh được tổ chức FIBAA trao chứng nhận kiểm định chất lượng
04 CTĐT bậc thạc sĩ của Trường Đại học Mở Tp.HCM được tổ chức FIBAA trao chứng nhận kiểm định chất lượng
Trường ĐH Mở TPHCM tiếp đón Đoàn khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Chương trình đào tạo trình độ đại học
Tiếp đón Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Mở TPHCM
Trường Đại học Mở Tp.HCM tiếp đón Đoàn chuyên gia kiểm định CLGD quốc tế FIBAA
Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Thạc sĩ theo tiêu chuẩn của FIBAA
Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Sau Đại học theo tiêu chuẩn của FIBAA
Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các CTĐT trình độ Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET Nhóm 1)
AUN E-newsletter Issue.
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2020.

LIÊN KẾT WEBSITE